Tryb postępowania do uzyskania pozwolenia na budowę – kilka kroków do własnego domu:

Oferujemy pełną pomoc w prowadzeniu wszelkich formalności do pozwolenia na budowę inwestycji.

  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o  warunkach zabudowy (wydaje wydział architektury urzędu miasta lub gminy).
  • Mapa geodezyjna do celów projektowych (wykonuje geodeta na indywidualne zamówienie inwestora).
  • Opinia geotechniczna (wydaje geolog na podstawie badań geologicznych zleconych przez inwestora).
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci (wydają gestorzy sieci: gazownia, zakład energetyczny, zakład wodno-kanalizacyjny).
  • Wybór i zakup projektu (projekt powinien spełniać wytyczne planu miejscowego, uwzględniać warunki lokalne konkretnej działki np. jej wymiary, położenie względem stron świata, ukształtowanie terenu).
  • Adaptacja projektu architektoniczno-konstrukcyjnego i projektów instalacji wewnętrznych (uprawniony projektant przystosowuje projekt do warunków miejscowych i do potrzeb inwestora, wprowadzając ewentualne zmiany na podstawie zgody autora projektu, opracowuje również projekt zagospodarowania działki).
  • Formalności i uzgodnienia (np. uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, dodatkowe opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę wskazane w postanowieniu urzędu np. projekt wjazdu, projekt odprowadzenia wód deszczowych, pozwolenie wodno-prawne, analiza zacieniania i przesłaniania).
  • Pozwolenie na budowę (wydaje wydział architektury i budownictwa w odpowiednim dla inwestycji starostwie na podstawie projektu budowlanego oraz zebranych wszystkich dokumentów i uzgodnień. Budowę rozpoczynamy po uprawomocnieniu decyzji, opieczętowaniu dziennika budowy i oświadczeniu o wyznaczeniu kierownika budowy).

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.