Informacja o ochronie i  przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
  Gotowe Projekty Budowlane,   ul. Za Murami 2-10 lok.120,   80-823 Gdańsk
 2. Pani/Pana  dane będą przetwarzane wyłącznie w celu  realizacji zadań  wynikających z nawiązanej współpracy:
  a) w doradztwie związanym z zakupem projektu
  b) w procesie do uzyskania pozwolenia na budowę
  c) na potrzeby bieżącego kontaktu.
  Informujemy, że dochowujemy należytej staranności, aby zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych, znajdujących się w naszych zasobach.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane w okresie niezbędym do realizowania  celów działalności  firmy, wynikającej ze współpracy z Inwestorem, lub do momentu, gdy Pani/Pan wyrazi  sprzeciw wobec ich przetwarzania, co oznacza, iż  jest  prawo do wycofania zgody w  dowolnym momencie.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od  Administratora  dostępu do danych, które  Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiada  Pani/Pan prawo do wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.